eng rus
Portraits
Polina & Dmitry Luchanov. artemka130-170
Polina & Dmitry Luchanov. mariya
Polina & Dmitry Luchanov. 9993287
Polina & Dmitry Luchanov. The gray-haired knight on canvas 60h70sm 2009
The gray-haired knight on canvas 60h70sm 2009
Polina & Dmitry Luchanov. Gypsies. oil on canvas 50-60cm. 2008
Gypsies. oil on canvas 50-60cm. 2008
Polina & Dmitry Luchanov. Resting Dancer (oil on canvas 40-50cm.) 2002
Resting Dancer (oil on canvas 40-50cm.) 2002
Polina & Dmitry Luchanov. 466728
Polina & Dmitry Luchanov. portrait of his grandfather and his grandson 70-90cm. 2012
portrait of his grandfather and his grandson 70-90cm. 2012
Polina & Dmitry Luchanov. kirill_s_kotyonkom