eng rus
Studies
Polina & Dmitry Luchanov. Sketch-a-Ascoli 30x40cm-2011
Sketch-a-Ascoli 30x40cm-2011
Polina & Dmitry Luchanov. Lomonosov bridge. St. Piterurg (oil on canvas 550-70cm.) 2002
Lomonosov bridge. St. Piterurg (oil on canvas 550-70cm.) 2002
Polina & Dmitry Luchanov. 00000000
Polina & Dmitry Luchanov. monastery in Suzdal .30-60cm. oil, canvas 2008
monastery in Suzdal .30-60cm. oil, canvas 2008
Polina & Dmitry Luchanov. Library-in-Ephesus-30-40sm.2009
Library-in-Ephesus-30-40sm.2009
Polina & Dmitry Luchanov. study in the Kremlin Rostve 20-30cm. h.m.2008
study in the Kremlin Rostve 20-30cm. h.m.2008
Polina & Dmitry Luchanov. 8900356
Polina & Dmitry Luchanov. -25-39
Polina & Dmitry Luchanov. -25-40